Geofyysikko Toivo Junolainen:

GEO-MASTER OY:N KEHITTÄMÄ RADONMITTAUSJÄRJESTELMÄ

Maaperässä oleva uraani ja radium kasvattavat maaperän huokosilman radonpitoisuutta.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat vahvistaneet, että jatkuva altistuminen radonille lisää huomattavasti keuhkosyöpäriskiä.

Rakentajien ja rakennustöitä valvovien on tärkeätä ottaa huomioon, että uusissa rakentamismääräyksissä (Suomen Rakentamismääräyskokoelman B3, Pohjarakenteet (01.03.2004) edellytetään rakennuspaikan radonriskien huomioonottamista sekä suunnittelussa että rakentamisessa.

Terveellinen ja turvallinen rakentaminen edellyttää rakennuspaikan radonpitoisuuden selvittämistä mittausten avulla.

Jos radonpitoisuuden mittauksia ei tehdä, terveellinen ja turvallinen rakentaminen edellyttää rakennuksen alapohjarakenteen huolellista tiivistämistä (= ilmasulkua) ja imukanavistoa ja poistokanavia vesikatolle.

Geo-Master Oy on kehittänyt radonmittausjärjestelmän, jonka avulla voidaan rakennuspaikan radonriskit luotettavasti selvittää (geologinen selvitys ja radonmittaukset rakennuspaikalla; emanometri PPA-01M-01 ALFARAD).

Geo-Master Oy on selvittänyt keväästä 2004 lähtien kymmenien rakennuspaikkojen radonpitoisuuden:

Runosmäen Terveysasema, Kunstenniemen Kappeli, Salo Uimahalli, Liedon Ilmaristen koulu, Paraisten Suntinrannan kaava-alue, Salo-Uskelan Seurakuntatalo, Piikkiön Rungon kaava-alue, Kaarinan Katsastusasema, Liedon Kirkonkulman koulu.

"Olemme tyytyväisiä siihen, että meillä on mahdollisuus tiedonvaihtoyhteistyöhön Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa, toteaa Geo-Master Oy:n geofyysikko Toivo Junolainen".

Geo-Master Oy tekee rakennuspaikan radonpitoisuuden selvittämisen kiinteähintaisena "palvelupakettina"

* maastomittaukset rakennuspaikalla

* huokosilman testaukset laboratoriossa

* asiantuntijalausunto mittaustuloksineen ja mitoitusohjeineen.