Kiinteistön omistaja; Kun uusit putkijohtoja,...">

Kiinteistön omistaja; Kun uusit putkijohtoja, muista perustukset

 

Jos putkijohtojen kaivu-urat edellyttävät syvälleulottuvaa kaivua, tulee rakennuksen perustusrakenteet ottaa huomioon:

 


  • onko rakennuksessa puupaalut, mikä on puupaalujen yläpäiden korkeusasema

  •  

  • onko rakennus painunut epätasaisesti, mikä on kokoonpuristuvien maakerrosten ylimpien sedimenttien kuivumis-/kutistumisherkkyys ?

  •  

  • onko rakennuksen alueella niin vesipitoista savea, että saven liikkuminen (plastisoituminen) on mahdollista kaivutöiden aikana ?

 

Olemme huomanneet, että useat taloyhtiöt ovat viime vuosina muistaneet perustukset.

Olemme tehneet täsmäsuunnitelmia siten, että perustuksille ei aiheudu riskejä syvälleulottuvista kaivuista.Takaisin -sivulle