Kiinteistön omistaja; Kun uusit...">

Kiinteistön omistaja; Kun uusit putkijohtoja,

Muista perustukset:

 

Jos putkijohtojen kaivu-urat edellyttävät syvälleulottuvaa kaivua, tulee rakennuksen perustusrakenteet ottaa huomioon:

 

 Onko rakennuksessa puupaalut ?

Mikä on puupaalujen yläpäiden korkeusasema ?

Onko rakennus painunut epätasaisesti ?

Mikä on kokoonpuristuvien maakerrosten ylimpien sedimenttien kuivumis-/kutistumisherkkyys ?

Onko rakennuksen alueella niin vesipitoista savea, että saven liikkuminen (plastisoituminen) on mahdollista kaivutöiden aikana ?

 

Olemme huomanneet, että useat taloyhtiöt ovat viime vuosina muistaneet perustukset.

Olemme tehneet täsmäsuunnitelmia siten, että perustuksille ei aiheudu riskejä syvälle ulottuvista kaivuista.