Laadunvarmennus, pohjatutkimus, maaperätutkimus, geosuunnittelu

 

GEO-MASTER OY:N GEOSUUNNITTELUN LAATUJÄRJESTELMÄ

Geo-Master Oy tekee sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen geosuunnittelua PV - pätevyydellä (Fise/2018) http://www.fise.fi/.

PV-pätevyys = Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelu.

Geosuunnittelun laatujärjestelmä on kehitetty erityisesti suurhankkeiden vaatimukset täyttäviksi.

Geosuunnittelun laatujärjestelmä perustuu ympäristöministeriön asetukseen pohjarakenteista (01.09.2014).

 

PROJEKTIKOHTAINEN LAATUSUUNNITELMA 

Geo-Master Oy:n laatupolitiikan mukaisesti virheettömien ja teknisesti  korketasoisten palvelujen toimittaminen täsmälleen sovittuna aikana.

Geo-Master Oy:n laatupolitiikan mukaisesti yhteistyö siten, että toimeksiannon kaikki yksityiskohdat ja asiakastarpeet on oikein ymmärretty ja työn tekemisen elementit ovat ajoissa ja oikeanlaisina käytettävissä.

Suunnittelussa otetaan tarkasti huomioon rakentamismääräysten ja -asetusten vaatimukset.

Laadun toteutuminen valvotaan arviointiperustein 2006 RAKLI-SKOL-ATL mukaisesti

 

POHJARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONNAN ERITYISTOIMENPITEET

Laaditaan tarkka luettelo kaikista pohjarakennustöiden suoritteista,  jotka urakoitsijan on täsmällisesti dokumentoitava pohjarakennustöiden aikana.

Valvotaan urakoitsijan suoritus ja pohjarakennustöiden luovutusmapin riittävä/oikeellinen sisältö.

Lisäksi laadun toteutuminen kokonaisuutena tarkistetaan sisäisellä auditoinnilla.

 

Laatupolitiikka Lue lisää