Laatupolitiikka

 

Geo-Master Oy:n laatupolitiikka

01.02.2010; päivitys 30.09.2018

Käytössämme on laatujärjestelmä, joka koskee kaikkia asiakkaitamme, kaikkia tehtäviämme ja kaikkia työntekijöitämme. Laatujärjestelmä on dokumentoitu yrityksen laatuasiakirjoihin.

Geo-Master Oy:n laatupolitiikan tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tyytyväisyys toimittamalla virheettömiä ja teknisesti korkeatasoisia palveluja täsmälleen sovittuna aikana.

Olemme kumppanuusstrategian mukaisessa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että toimeksiantojen kaikki yksityiskohdat ja asiakastarpeet on oikein ymmärretty ja työn tekemisen elementit ovat ajoissa ja oikeanlaisina käytettävissämme.

Geo-Master Oy:n tavoitteena on palvella asiakkaita tarkasti heidän tarpeittensa mukaan pitkäjänteisellä ja syvällisellä yhteistyöllä siten, että he menestyvät omassa liiketoimessaan.

Suunnittelutoimeksiannoissa otamme tarkasti huomioon rakentamismääräysten ja rakentamisasetusten vaatimukset.

Geo-Master Oy sitoutuu noudattamaan toiminnassaan FIDIC:in eettisiä ohjeita.

Geo-Master Oy:n tuottamissa palveluissa korostetaan kestävää kehitystä ja ympäristörakentamisen eettisiä arvoja asiakkaan lisäarvoksi ja eduksi.

Geo-Master Oy:n tavoitteena on hallita korkeinta geotekniikan tieto-taitotasoa Suomessa. Geo-Master Oy tekee suunnittelua korkeimmalla mahdollisella geotekniikan tieto-taitotason pätevyyllä (PV) Suomessa.

Geo-Master Oy:n tavoitteena on olla tunnettu, arvostettu ja riippumaton asiantuntija.

Geo-Master Oy:n tavoitteena on tuottaa innovatiivisia optimiratkaisuja.

Geo-Master Oy:n johto ja henkilöstö tuntee ja ymmärtää laatujärjestelmän ja laatupolitiikan sekä sitoutuu niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme toimintaamme ja palveluitamme ottamalla käyttöön uusia suunnittelun apuvälineitä, kouluttamalla henkilöstöämme, käynnistämällä kehitystoimenpiteitä ja seuraamalla asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Laadun toteutumista valvotaan arviointiperusteiden 2006 RAKLI-SKOL-ATL mukaisesti sisäisellä auditoinnilla.

Laatupolitiikan tavoitteiden saavuttamista seurataan eri mittarien avulla. Asiakkaan vaatimusten täyttymistä seurataan säännöllisten tarkastusten ja kirjausten avulla. Johto katselmoi toimintajärjestelmän tehokkuuden ja soveltuvuuden vuosittain.

Geo-Master Oy:ssä jokainen henkilö on vastuussa oman työnsä ja toimintansa laadusta ja siitä, että vain teknisesti hyvä tuote tai palvelu toimitetaan eteenpäin.

 Takaisin Laadunvarmennus, pohjatutkimus, maaperätutkimus, geosuunnittelu-sivulle