Geo-Master Oy:n tarjoamat palvelut

Pohjatutkimukset ja pohjarakenteiden suunnittelu

Geo-Master Oy:llä on kokemusta rakennushankkeiden geotekniikasta aina pienrakentajista suuriin julkisiin ja teollisuuden hankkeisiin. Vallitsevat maasto- ja maaperäolosuhteet selvitetään aina maastomittausten ja pohjatutkimusten  avulla  ennen  suunnittelun  aloittamista.

Olemme erikoistuneet selvittämään pehmeikköjen ja savikkojen vakavuutta.

Mittauspalvelut, pohjatutkimukset, maalaboratorio
- vaaitukset ja kartoitukset, painumaseuranta
- radonmittaukset, radonaktiivisuusmittaukset
- maarakenteiden laadunvalvontamittaukset
- rakennemittaukset, merkinnät, geodeettinen laskenta
- paino-, heijari-, porakone- ja siipikairaukset
- näytteenotto, pohjavesiputkien asennus ja seuranta
- maalaboratorio

Julkisten rakennusten geosuunnittelu

Geo-Master Oy on erikoistunut julkisten rakennusten pohjatutkimuksiin ja geosuunnitteluun.

Geotekniset asiakirjamme palvelevat erityisesti julkisten rakennusten pohjarakennustöiden urakkakokonaisuuksien valmistelua, toteutusta ja valvontaa.
 
Panostamme julkisen rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen korkeaan laatuun sekä pitkäikäisyyteen.

Teollisuuden pohjatutkimukset ja geosuunnittelu

Geo-Master Oy:llä on monipuolinen kokemus toimia teollisuuden pohjatutkijana ja geoteknisenä asiantuntijana tarkoin tuotantotoiminnan investointien aikatauluvaatimusten mukaisesti.

Teollisuuslaitoksissa maastotyöt hoidetaan tuotantotoiminnan ollessa käynnissä. Monipuolisen kairauskalustomme ansiosta teemme kairauksia myös sisätiloissa paksujen ja vaikeiden täyttöjen läpi.

Geosuunnittelumme palvelee teollisuuden investointien määrälaskennan ja kustannusseurannan tarpeita.

Perustamisvaurioiden asiantuntijapalvelut ja perustusten korjausten geosuunnittelu

Yli 30 vuoden kokemuksella Geo-Master Oy on Suomen johtava asiantuntija perustusten ja pohjarakenteiden vaurioiden selvittämisessä.

Vaurioanalyysit, vauriomittaukset, painumaseurannat, koekuoppatutkimukset sekä orsi- ja pohjavesiselvitykset ovat erikoisalaamme. Asiantuntijalausunnot ja oikeusprosessien asiantuntijatehtävät ovat myös merkittävä osa palveluamme.

Olemme johtava asiantuntija perustusten korjausten geosuunnittelussa Suomessa. Toteutettuja kohteita on yli 150. Hallitsemme kaikki perustusten vahvistamiseen liittyvät tutkimustyöt: mittaukset, kairaukset, näytteenotot sekä olosuhdeselvitykset.

Geotekniset asiakirjamme palvelevat perustusten vahvistamistöiden urakkakokonaisuuksien valmistelua, toteutusta ja laadunvalvontaa.

Maaperän pilaantuneisuuden selvitys, maaperätutkimukset

- alueiden toimintakartoitukset
- pilaantuneiden alueiden tutkimukset
- maa-aineisten ja vesinäytteiden sertifioitu näytteenottaja
- laboratoriotutkimukset yhteistyössä akkreditoidun laboratorion kanssa
- tutkimustulosten analysointi ja riskiarviointi
- kunnostusten suunnittelu ja valvonta
- viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset

Erityisgeotekniikka

Toteutamme erityisgeotekniikkaa hautausmaiden ja vesistörakentamisen geosuunnittelussa.

Raskas liikenne asettaa erityisvaatimuksia heikkojen savikkoalueiden kantavuudelle. Suunnittelemme raskaan liikenteen väylien ja piha-alueiden rakennekerrokset.

Maassa olevien putkijohtojen kartoituksissa ja sijaintiselvityksissä vaaditaan sekä geo,- että mittaustekniikan yhteishallintaa.