Pohjatutkimuksen ja maaperätutkimuksen uudet haasteet

On tärkeätä, että pohjatutkimukset tehdään siten, että rakentamismääräysten B3 vaatimukset täyttyvät siten, että pohjatutkimusten laajuus ja tarkkuus ei jää puutteelliseksi.

Geosuunnittelun laajuuden tulee myös olla rakentamismääräysten B3 vaatimusten mukainen:

Kaikki pohjarakentamisen toteuttamiseen liittyvät tekijät on otettu huomioon geosuunnittelussa määräysten mukaisesti.