Palvelut

Geosuunnittelu

Rakentamisessa tulee hallita maaperä. Geotekninen suunnittelija ymmärtää maa- ja kallioperän teknisiä ominaisuuksia ja osaa määritellä oikean perustamistavan sekä laatia pohjarakentamisen suunnitelmat rakennettavan kohteen ja ympäristön mukaan.

Me Geo-Masterilla olemme etenkin pehmeikköjen ja savikkojen tietämyksen mestareita, mutta myös muut suomalaiset maaperätyypit ovat hallussa. Olit sitten julkisella tai yksityisellä puolella rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja tai urakoitsija, saat Geo-Masterilta runsaalla kokemuksella maustettua huippulaadun geosuunnittelua kaikenlaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin kehitysvaiheen selvityksistä toteutusvaiheen detaljeihin.

Previous slide
Next slide

Teemme suunnittelua perinteisen dwg-formaatin lisäksi myös 3d-mallintamalla.

Previous slide
Next slide

Perustamis­vaurioiden asiantuntija­palvelut

Aina kaikki rakentaminen tai sen suunnittelu ei ole mennyt putkeen tai maaperässä on saattanut tapahtua odottamatonta liikettä ja rakennuksen perustukset tai pohjarakenteet ovat päässet vaurioitumaan. Me Geo-Masterillla olemme mestareita ymmärtämään vaurioiden syntymisen juurisyyt ja osaamme suunnitella oikean korjaustavan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan jatkamisen mahdollistamiseksi.

Voimme ottaa korjaushankkeen projektinjohdon käsiimme ja varmistaa asioiden etenemisen asiakkaan toivomalla aikataululla ja laadulla. Olemme asiantuntija-apunasi vaurioiden tutkimisesta työmaa- ja takuuajantehtäviin saakka.

Mittaukset ja tutkimukset

Jotta voisi ymmärtää nykyisyyttä, tulee sinun ymmärtää historia. Tämä usein toistettu lause liittyy myös rakentamiseen ja sen suunnitteluun.

Tutkimme historian muovaamaa maaperää paino-, heijari, porakonesiipikairaamalla sekä selvitämme maarakenteita ja maaperän koostumusta sekä ominaisuuksia. Pohjavesiputkien asennus ja pohjaveden seuranta, radonpitoisuuksien selvittäminen ja oma maalaboratorio ovat avaimiamme laadukkaan geoteknisen suunnittelun mahdollistamiseksi.

Varmistamme ja tutkimme nykyisen rakennuskannan perustuksia ja pohjarakenteita nykytilannetta ja mahdollisia muutoksia ymmärtääksemme. Rakennusten painumaseuranta tarkkavaaituksin ja kartoituksin sekä orsivesiseuranta ja koekuoppatutkimukset ovat arkipäiväisiä tehtäviämme.

Teemme myös rakennettavan alueen vaaituksia suunnittelu lähtötietoaineistoksi sekä selvitämme maaperässä kulkevia putkia ja kaapeleita.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Pilaantunut maaperä

Joskus on myös epäilyjä, että maaperässä on sitä pilaavia aineita. Pilaantuneen maaperän selvittämiseen pätevöitynyt henkilöstömme auttaa sinua kartoittamalla ja tutkimalla maa-alueita. Otamme sertifioidusti näytteitä maa-aineksista ja vedestä, tutkitutamme ja analysoimme niitä yhteistyössä akkreditoitujen laboratorioiden kanssa sekä teemme tarvittavat riskianalyysit.

Olemme asiakkaidemme apuna pilaantuneen maaperän kunnostuksessa johtamalla projektia, suunnittelemalla ja valvomalla sekä laatimalla tarvittavia viranomaisilmoituksia ja -lupia.  

Erityisgeotekniikka

On rakennushankkeita, joiden geosuunnittelussa saattaa olla valtavia haasteita. Kokemuksemme mukaan esimerkiksi hautausmaiden ja vesistörakentamisen geosuunnittelu sekä raskaan liikenteen edellyttämät kantavuudet savikkoalueille ovat suurta ammattitaitoa edellyttävää erityisgeoteknikkkaa.

Poikkeuksellisen vaativien uudis- ja korjauskohteiden pohjarakennesuunnittelija-pätevyyden omaavalla asiantuntijalla voimme auttaa asiakkaitamme kaikista vaativimmassakin hankkeissa varmistaen näin hyvät edellytykset rakentamisen huippulaadulle jo pohjarakentamisesta alkaen.

Previous slide
Next slide