Geo-Master Oy

Geo-Master Oy on suomalainen, Turussa toimistoaan pitävä geosuunnittelun asiantuntija. Yrityksen alkuperä ulottuu lähes neljän vuosikymmen päähän vuoteen 1984. Samaisena vuonna tapahtui Geo-Master Oy:n perustamisen lisäksi muitakin merkittäviä tapahtumia, kuten mm. Apple lanseerasi Macintosh tietokoneen, Facebookin perustaja Mark Zuckenberg syntyi ja Dynastiaa alettiin esittämään Suomen televisiossa.

Pitkän suomalaisen maa- ja kallioperäkokemuksen ansiosta meillä on avaimet teknisesti ja kokonaistaloudellisesti laadukkaiden geoteknisten ratkaisuiden toteuttamiseen, liittyivätpä ne sitten uudis- taikka korjausrakentamiseen, isoon tai pieneen hankkeeseen. Laajan lounaissuomalaisesta maaperäkokemuksen ansiosta olemmekin mestariasiantuntija erityisesti pehmeikköjen ja savikkojen asiantuntijatehtävissä.

Luotettavan asiantuntijan perusvaateena on ammattitaito. Henkilöstömme kokeneimmat asiantuntijat ovat olleet yrityksessä mukana aina sen perustamisesta lähtien, ja nuoremmat asiantuntijat ovatkin ammentaneet heiltä ammattitaitoa monessa geoteknisessä haasteessa, joita ei koulun penkiltä ole ollut mahdollista oppia. Henkilöstömme sisäisen mentoroinnin ohella kehitämme henkilöstöämme ammattia tukevalla täydennyskoulutuksella. Laadukkaiden ja fiksujen suunnitteluratkaisuiden takeena on poikkeuksellisen vaativien uudis- ja korjauskohteiden pohjarakennesuunnittelijan pätevyys, korkein mahdollinen geotekniikan suunnittelupätevyys Suomessa.

Geotekniikan asiantuntijalla oma ammattitaito on laadukkaan toiminnan yksi peruskivi, toisena peruskivenä toimii ammattitaitoa tukevat kalusto- ja järjestelmäresurssit. Kenttätöissä Geo-Master Oy:n henkilöstön apuna olevat resurssit liittyvät mittaustekniikkaan, pohja- ja maaperän tutkimuksiin sekä perustusten kuntoisuusselvityksiin. Toimistoresursseina toimivat mm. it-järjestelmät, jotka geosuunnittelussa edellyttävät uusimpia laskenta- ja piirtämisohjelmia, mallinnustyökaluja sekä tulostusjärjestelmiä. Geo-Master Oy:n asiantuntijoiden apuna olevat resurssiluettelon voit ladata täältä.

Geo-Master Oy on ollut vahvasti kehittämässä geoteknistä alaa ja rakentamisen laatua yhteistyössä mm. Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen, Turun kauppakamarin ja kunnallisten virkahenkilöiden kanssa. Yhteistoiminnalla muiden asiantuntijoiden kanssa, Geo-Master Oy haluaa osaltaan olla tuottamassa ennakkoluulottomasti innovatiivisia, kestävää kehitystä tukevia suunnitteluratkaisuita sekä edetä kohti tavoitettaan olla alalla riippumaton ja halutuin asiantuntijakumppani.

Laadukas toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta. Jokapäiväisen asiantuntijatyön toimintaperiaatteet nojautuvat laatujärjestelmämme. Kaikki hankkeisiin liittyvät toimintaprosessit ovat laatujärjestelmämme mukaisia, ja toimimme niiden mukaisesti kaikenlaisissa ja -kokoissa hankkeissa. Laatujärjestelmämme tavoitteena on varmistaa asiakastyytyväisyys tuottamalla teknisesti korkeatasoisia palveluita yhteisesti sovitulla aikataululla.

Henkilöstön hyvinvointi on osa toimivaa asiakaskokemusta. Välitämme henkilökunnastamme ja haluamme olla tukemassa työntekijöidemme hyvinvointia lämminhenkisen työyhteisön lisäksi joustavilla työajoilla, liikunnalliseen elämäntapaan kannustamalla ja yhteisillä tapahtumilla.

Kautta läpi yrityksen historian, toimintatapaamme on sisältynyt luottamus. Asiakkaamme ja muut yhteistyökumppanit voivat luottaa ammattitaitoomme läpi hankkeen kaikkien vaiheiden aina hankeselvitysvaiheesta toteutukseen saakka